2018-05-21
کربنات سدیم چیست سودا اش یا سدیم کربنات یکی از مهمترین مواد شیمیایی صنعتی است که به طور وسیعی در تولید دیگر فرآورده- های قلیایی، نمک […]
2018-05-21
کربنات سدیم مراغه

تولید کنندگان کربنات سدیم

تولید کنندگان کربنات سدیم چین بزرگترین تولیدکننده ی کربنات سدیم در جهان است. در سال ۲۰۰۹ تولید کربنات سدیم در این کشور بیش از ۱۹ میلیون […]
2018-06-17
فرایند سولوی

روش تولید کربنات سدیم

روش تولید کربنات سدیم دو فرایند اصلی برای تولید کربنات سدیم وجود دارد که عبارتند از: سنتز شیمیایی کربنات سدیم از طریق فرایند سولوِی (solvay) استحصال […]
2018-06-17
کربنات سدیم سبک و سنگین

تفاوت کربنات سدیم سبک و سنگین

تفاوت کربنات سدیم سبک و سنگین کربنات سدیم دارای سه گرید اصلی شیمیائی، دارویی و آزمایشگاهی است. گرید شیمیایی آن که در اندازه های مختلف ارائه […]