۱۳۹۷-۰۳-۲۷
کاربرد های کربنات سدیم

کاربرد های کربنات سدیم

کاربرد های کربنات سدیم کاربرد های کربنات سدیم در صنعت بسیار گسترده است و دارای کاربردهای متنوع در صنایع مختلف است. در ادامه شرح مختصری در […]
۱۳۹۷-۰۵-۱۵
میکروسکوپ-الکترونی

مقاله تأثیر میزان کربنات سدیم و فعال سازی مکانیکی بر سینتیک احیای کربوترمی مولیبدنیت

مقاله تأثیر میزان کربنات سدیم و فعال سازی مکانیکی بر سینتیک احیای کربوترمی مولیبدنیت مقدمه مولیبدن و آلیاژهای آن، از جمله مواد فلزی ارزشمندی هستند که […]
۱۳۹۷-۰۵-۲۳
کاغذ-تولید-شده-از-کاه

مقاله بررسی تولید خمیر کاغذ روزنامه از کاه گندم و ویژگی های آن

مقاله بررسی تولید خمیر کاغذ روزنامه از کاه گندم و ویژگی های آن چکیده این تحقیق با هدف بررسی شرایط پخت و ویژگی های کاغذ ساخته […]
۱۳۹۷-۰۷-۲۴
سينتيک تشويه پنتا اکسيد واناديم با کربنات سديم

سینتیک تشویه پنتا اکسید وانادیم با کربنات سدیم

سینتیک تشویه پنتا اکسید وانادیم با کربنات سدیم چکیده وانادیم به طور گسترده، ولی به میزان اندک (۱۵۰ پی پی ام) در پوسته زمین پراکنده است. […]