۱۳۹۷-۰۳-۲۷

کاربرد های کربنات سدیم

کاربرد های کربنات سدیم کاربرد های کربنات سدیم در صنعت بسیار گسترده است و دارای کاربردهای متنوع در صنایع مختلف است. در ادامه شرح مختصری در […]
۱۳۹۷-۰۵-۱۵
میکروسکوپ-الکترونی

مقاله تأثیر میزان کربنات سدیم و فعال سازی مکانیکی بر سینتیک احیای کربوترمی مولیبدنیت

مقاله تأثیر میزان کربنات سدیم و فعال سازی مکانیکی بر سینتیک احیای کربوترمی مولیبدنیت مقدمه مولیبدن و آلیاژهای آن، از جمله مواد فلزی ارزشمندی هستند که […]
۱۳۹۷-۰۵-۲۳
کاغذ-تولید-شده-از-کاه

مقاله بررسی تولید خمیر کاغذ روزنامه از کاه گندم و ویژگی های آن

مقاله بررسی تولید خمیر کاغذ روزنامه از کاه گندم و ویژگی های آن چکیده این تحقیق با هدف بررسی شرایط پخت و ویژگی های کاغذ ساخته […]