۱۳۹۷-۰۲-۳۱
کربنات سدیم چیست سودا اش یا سدیم کربنات یکی از مهمترین مواد شیمیایی صنعتی است که به طور وسیعی در تولید دیگر فرآورده- های قلیایی، نمک […]
۱۳۹۷-۰۵-۰۸
کربنات سدیم مراغه

کربنات سدیم مراغه

کربنات سدیم مراغه کربنات سدیم مراغه | با توجه به تولید محدود کربنات سدیم در ایران گروه صنعتی شیشه کاوه در جهت پاسخگوئی به نیاز بازار […]