۱۳۹۷-۰۳-۲۷
فرایند سولوی

روش تولید کربنات سدیم

روش تولید کربنات سدیم دو فرایند اصلی برای تولید کربنات سدیم وجود دارد که عبارتند از: سنتز شیمیایی کربنات سدیم از طریق فرایند سولوِی (solvay) استحصال […]