۱۳۹۷-۰۲-۳۱
کربنات سدیم مراغه

تولید کنندگان کربنات سدیم

تولید کنندگان کربنات سدیم چین بزرگترین تولیدکننده ی کربنات سدیم در جهان است. در سال ۲۰۰۹ تولید کربنات سدیم در این کشور بیش از ۱۹ میلیون […]